Een mooie gietvloer voor iedereen!

Ooit BOBBELS of BLAZEN in een gietvloer gezien?

Of muf ruikende vloerbedekking, kromtrekkend parket of bollend linoleum; het zijn maar een paar gevolgen van blaasvorming in afwerkvloeren. Het schrikbeeld van applicateurs en eigenaren. De beste remedie: de vloer opnieuw doen.

Wie het weet mag het zeggen: waarom kunnen blaasjes ontstaan in een kunststof gebonden afwerkvloer op een cementgebonden ondergrond? Blaasjes kunnen onder de meest uiteenlopende omstandigheden ontstaan. Sommige experts menen dat het probleem vroeger vaker voorkwam. Anderen noemen dat op z’n minst opmerkelijk omdat de materialen waarin ze ontstaan niet wezenlijk zijn veranderd.

Het is geen probleem wat op grote schaal voorkomt en er is ook niet echt een eenduidige oorzaak voor aan te wijzen. Maar als het gebeurt is het meteen raak, want meer dan opnieuw beginnen zit er eigenlijk niet op. Reparatie in de vorm van de blaasjes uithakken en de gaten weer vullen kan, maar garandeert niet dat elders in de vloer nieuwe blaasjes kunnen ontstaan.


Blaasjes kunnen ontstaan omdat de kunststofgebonden afwerkvloer niet op de cementgebonden ondergrond hecht. De afwerkvloer kan op een gegeven moment ook losraken door onder meer warmte of vervorming. Een andere oorzaak is osmose. Vocht uit de ondervloer hoopt zich dan op onder de afwerkvloer. Osmose roept ook niet-technische problemen op omdat het verschijnsel uit de meeste garantiebepalingen is gebannen, melden experts met nadruk.

Osmose betekent dat de ondergrond een semi-permeabele oftewel halfdoorlatende laag vormt waarin vocht kan opstijgen door een verschil in de concentratie van oplosbare zouten. Het vocht kan vervolgens niet weg waardoor de druk in de aldus gevormde blaasjes kan oplopen tot wel 30 bar. Het blaasje wordt in de loop van de tijd steeds groter.

Drogen

De omstandigheden waaronder de ondergrond een semi-permeabele laag vormt zijn niet eenduidig. Het kan gebeuren omdat de bestanddelen van een 2-componentenproduct niet goed zijn gemengd. De primer die tussen de ondergrond en de afwerkvloer zit kan capillaire zuiging op gang brengen. En een verschil in de opbouw van de grondering kan een semi-permeabele membraam doen ontstaan.


Hoe droger de vloer hoe kleiner de kans op osmose. Onder experts geldt de regel dat het vochtgehalte van een betonvloer niet hoger mag zijn dan 4 procent. Een verse vloer moet echter weken drogen om aan die grenswaarde te komen. Dat duurt vloer afwerkers vaak te lang en dan wordt de afwerkvloer op een te natte ondergrond gelegd.

Fenylalcohol

De praktijk leert dat blaasjes niet ontstaan in epoxy-afwerkvloeren zonder fenylalcohol. Dat doet bij sommige deskundigen het vermoeden rijzen dat de schade mogelijk is toe te schrijven aan dit bestanddeel. Andere experts zijn het er over eens dat fenylalcohol invloed heeft, maar dat het niet de enige oorzaak is van blaasjes. Dezelfde praktijk leert dat afwerkvloeren uit pure epoxy zonder problemen kunnen worden gelegd op ondergronden met een vochtgehalte van 10 procent.

De dikte van de afwerkvloer zou wat sommige experts betreft eveneens een rol kunnen spelen. Afwerkvloeren uit polyurethaan worden doorgaans aangebracht op twee lagen grondering. Bij vloeren uit epoxy wordt doorgaans volstaan met één laag.

Er wordt nog regelmatig gespeculeerd waar het merendeel van de oorzaken door ontstaan.

 

Bron: JW v Dijk.